Tuesday, 6 December 2011

Sains Tahun 2 - Unit 5 : Lesson 2

Tajuk unit ini ialah "Mengukur panjang dan tinggi sesuatu barang dengan menggunakan 'non-standard tools'." Selepas murid-murid mengetahui 'non-standard tools',  saya menyuruh murid-murid menggunakan pencungkil gigi, penghisap air, buku latihan untuk mengukur panjang buku teks Science, meja murid, pintu kelas dan kerusi murid. Kemudiaan rekodkan ukuran panjang dalam buku latihan Sains.


0 comments:

Post a Comment