Saturday, 3 December 2011

Sains Tahun 2 - Unit 6 : Lesson 1

Aktiviti yang dicadangkan :
Matlamat : Senaraikan barang-barang yang menggunakan bateri
Langkah 1 : Bincangkan bersama rakan sedarjah barang-barang yang menggunakan bateri.
Langkah 2 : Senaraikan barang-barang yang menggunakan bateri di Sains Jurnal.
Langkah 3 : Tampil ke hadapan dan beritahu kepada semua rakan sedarjah nama barang-baarng yang kamu
                   senaraikan.


                   Salah satu hasil kerja daripada seorang murid lelaki.

0 comments:

Post a Comment