Saturday, 10 December 2011

Aneka Latihan Sains

Latihan Sains Tahun 2  boleh dibuat dalam pelbagai jenis untuk memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan Sains murid-murid.
Di bawah menunjukkan beberapa jenis latihan Sains Tahun 2 yang boleh dijadikan sebagai rujukan.

(i) Bulatkan jawapan yang betul
(ii) Isi tempat kosong


(iii) Kategorikan

(iv) Padankan

(v) Tandakan 'Betul' atau 'Salah'

(vi) Tuliskan jawapan
(vii) Lukiskan


(viii) Nomborkan


(ix) Aneka pilihan


Murid-murid tidak akan berasa bosan membuat latihan yang berlainan.

Tuesday, 6 December 2011

Sains Tahun 2 - Unit 5 : Lesson 2

Tajuk unit ini ialah "Mengukur panjang dan tinggi sesuatu barang dengan menggunakan 'non-standard tools'." Selepas murid-murid mengetahui 'non-standard tools',  saya menyuruh murid-murid menggunakan pencungkil gigi, penghisap air, buku latihan untuk mengukur panjang buku teks Science, meja murid, pintu kelas dan kerusi murid. Kemudiaan rekodkan ukuran panjang dalam buku latihan Sains.


Latihan Soalan Aneka Pilihan

Latihan soalan aneka pilihan Sains dapat membolehkan murid-murid membiasakan diri seperti menjawab soalan kertas 1 Sains UPSR.
Dengan itu, guru harus sentiasa memberikan latihan soalan aneka pilihan kepada murid-murid sejak tahap 1 supaya mereka dapat menguasai kemahiran ini.
 
Contoh Latihan Unit 6 : Lesson 3         Contoh  Latihan Unit 7 : Lesson 1                    

Monday, 5 December 2011

Science Year 2 Contents

二年级科学
SCIENCE YEAR TWO
课程纲要       CONTENTS
介绍        INTRODUCTION
主题 THEME 1 : 生物和非生物  LIVING THINGS AND NON-LVING THINGS
                          ( UNIT 1 – UNIT 4 )
        THEME 2 : 认识周围的世界 LEARNING ABOUT THE WORLD AROUND US
                           ( UNIT 5 – UNIT 8 )
单元  UNIT
  LESSON
1. 生物和非生物
1. LIVING THINGS AND NON-LIVING 
     THINGS
1. 生物和非生物
1. LIVING THINGS AND NON-LIVING
    THINGS
2.
2. OURSELVES
1. 我们的需要
    OUR NEEDS
2. 人需要各种食物
FOOD THAT WE EAT
3. 人的成长
    WE CHANGE AS WE GROW
3. 动物
3. ANIMALS
1. 动物的需要
1. NEEDS OF ANIMALS
2. 动物的食物
2. WHAT DO ANIMALS EAT
3. 动物的成长
3. ANIMALS GROW
4. 植物
4. PLANTS
1. 植物需要适量的水
1. HOW MUCH WATER DO PLANTS NEED?
2. 植物能以种子繁殖
2. FLOWERING PLANTS PRODUCE NEW
    PLANTS
5. 长度
5. LONG AND SHORT
1. 长度的比较
1. OBSERVE AND COMPARE THE LENGTHS
2. 如何测量长度
2. MEASURE THE LENGTH AND HEIGHT
    USING NON-STANDARD TOOLS
6. 神奇的电池
6. THE MAGIC OF BATTERIES
1. 用干电池操作的东西
1. THINGS THAT USE BATTERIES
2. 如何使用干电池
2. HOW TO USE BATTERIES
3. 怎样装置完整的干电池
3. HOW TO MAKE A COMPETE CIRCUIT?
7. 物质的混合
7. MIXING THINGS
1. 会溶解的物质
1. CAN ALL MATERIALS DISSOLVE IN WATER?

8. 推力和拉力
8. PUSH AND PULL
1. 力会改变物体的形状
1. PUSH, PULL AND THE SHAPE OF OBJECTS
2. 力会改变物体移动的速度和方向
2. PUSH, PULL AND THE MOVEMENT OF
OBJECTS
3. 预测与实验
3. PUSH, PULL AND THE SIZE OF OBJECTS


Sunday, 4 December 2011

Kamus Bergambar Sains Tahun 2

Kamus Bergambar dapat membantu murid meningkatkan pemahaman tentang perbandaharaan kata Sains.
Di bawah merupakan koleksi kamus bergambar Sains Tahun 2.

Saturday, 3 December 2011

Sains Tahun 2 - Unit 3 : Lesson 2

Jenis Makanan Haiwan
Latihan pemulihan Sains Tahun 2 :
Warnakan haiwan omnivor 'kuning'.
Warnakan haiwan karnivor 'merah'.
Warnakan haiwan herbivor 'hijau;.

Hasil kerja  murid.


Sains Tahun 2 - Unit 6 : Lesson 1

Aktiviti yang dicadangkan :
Matlamat : Senaraikan barang-barang yang menggunakan bateri
Langkah 1 : Bincangkan bersama rakan sedarjah barang-barang yang menggunakan bateri.
Langkah 2 : Senaraikan barang-barang yang menggunakan bateri di Sains Jurnal.
Langkah 3 : Tampil ke hadapan dan beritahu kepada semua rakan sedarjah nama barang-baarng yang kamu
                   senaraikan.


                   Salah satu hasil kerja daripada seorang murid lelaki.

Sains Tahun 2 - Unit 6 : Lesson 3

Bagi p&p topik " Bagaimana membuat satu litaran elektrik yang sempurna", biasanya saya akan menyediakan beberapa set barang seperti sebiji mentol,  beberapa urat wayar dan sebiji bateri untuk setiap kumpulan . Ahli kumpulan tidak melebihi tiga orang murid supaya semua murid berpeluang membuat eksperimen. Murid-murid dibawa ke makmal sains.
Pada mulanya, saya menyuruh setiap kumpulan cuba melukis beberapa litaran elektrik yang sempurna yang dianggap munasabah yang akan menjadikan mentol terang. Selepas itu, setiap kumpulan paparkan tugasan kepada cikgu. Cikgu akan memberikan mereka satu set barang. Mereka akan cuba menyambung ketiga-tiga barang mengikut lukisan tadi. Murid-murid memerhati keadaan mentol dan catat setiap percubaan di Sains Jurnal. Setiap wakil kumpulan akan tampil ke hadapan dan menerangkan kepada murid-murid lain. Cikgu juga akan membuat kesimpulan topik ini.
          Hasil lukisan murid tentang litaran elektrik yang mungkin akan menjadikan  mentol terang.

Friday, 2 December 2011

Sains Tahun 2 - Unit 3 : Lesson 3

Murid-murid berasa seronok mengetahui seekor ulat akan tumbuh menjadi seekor rama-rama yang cantik.


Selepas itu, guru menyuruh murid-murid melukis " frog's life cycle' dan "butterfly's life cycle".
Di bawah merupakan salah satu hasil kerja murid.


Thursday, 1 December 2011

Ramalan dan Percubaan Sebenar

Tajuk akhir Sains Tahun 2 ialah ' Membuat Ramalan dan Percubaan Sebenar'. Dalam proses p&p ini, saya mengagihkan kepada tiga bahagian percubaan sebenar.
Bahagian 1 : Saiz bola yang sama
  
Bahagia 2 :  Saiz bola yang berlaianan

Bahagian 3 :  Permukaan lantai yang berlainan

Refleksi p&p : Murid-murid berpeluang membuat percubaan sebenar dan berasa seronok.. Jika percubaan  sebenar ini dijalankan di luar bilik darjah adalah lebih baik.