Saturday, 10 December 2011

Aneka Latihan Sains

Latihan Sains Tahun 2  boleh dibuat dalam pelbagai jenis untuk memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan Sains murid-murid.
Di bawah menunjukkan beberapa jenis latihan Sains Tahun 2 yang boleh dijadikan sebagai rujukan.

(i) Bulatkan jawapan yang betul
(ii) Isi tempat kosong


(iii) Kategorikan

(iv) Padankan

(v) Tandakan 'Betul' atau 'Salah'

(vi) Tuliskan jawapan
(vii) Lukiskan


(viii) Nomborkan


(ix) Aneka pilihan


Murid-murid tidak akan berasa bosan membuat latihan yang berlainan.

0 comments:

Post a Comment