Saturday, 15 October 2011

Ceramah Alam Akil Baligh dan Proses Tumbesaran

Sasaran : Murid-murid perempuan tahap dua
Penceramah : Helen Teow
Tarikh : 6.10.2011 (Khamis)
Masa  : 10.30am-12.00pm
Tempat : Dewan sekolah
Unit : Bimbingan dan Kaunseling
Objektif  :
- meningkatkan kefahaman murid-murid perempuen tentang perubahan fizikal dan emosi pada tempoh masa tersebut.
- mendidik murid-murid cara menguruskan kebersihan diri dan bagaimana membentuk cara hidup yang sesuai pada tempoh masa tersebut.
- meningkatkan kesedaran diri tentang keselamatan diri dan berani bercakap 'Tidak'.
Program ini dijalankan dengan lancar dan berjaya. Murid-murid telah mendapat suatu gambaran yang jelas tentang alam akil baligh dan perubahan yang dijangka semasa menstruasi. Selain itu, murid-murid berasa seronok dan dapat menjawab kuiz yang dikemukakan.


0 comments:

Post a Comment