Thursday, 27 October 2011

Pertandingan Nyanyian

Sekolah SJKC Tanjong Karang mengadakan satu pertandingan nyanyian pada 27 haribulan Oktober 2011 di dewan besar sekolah. 
Pertandingan nyanyian dipertandingan mengikut darjah. Peserta-peserta dari setiap kelas mengambil kesempatan ini mempersembahkan nyanyian mereka.
Pertandingan nyanyian dilaksanakan dalam dua peringkat. Peringkat saringan diadakan pada hari Isnin dan hari Khamis, manakala peringkat 
akhir akan diadakan pada hari Kanak-kanak iaitu pada hari Jumaat, 28 haribulan Oktober 2011.
Murid-murid yang masuk ke peringkat akhir mendapat hadiah dan pingat.

0 comments:

Post a Comment