Thursday, 24 November 2011

Pengukuhan Melalui Latihan Komputer

Pengukuhan melalui latihan komputer merupakan salah satu aktiviti bagi sesi penutup pengajaran dan pembelajaran sains. Dari sini dapat menguji pemahaman murid terhadap sesuatu topik. Di samping itu, murid-murid juga berasa seronok dan minat terhadap mata pelajaran yang diajar.

0 comments:

Post a Comment