Sunday, 27 November 2011

Latih Tubi

Ia merupakan satu strategi yang memberikan ruang kepada anak murid saya untuk melakukan latihan yang banyak serta mendapatkan maklum balas terhadap ketepatan jawapan.
Melalui strategi ini saya mendapati bahawa anak murid memahirkan sesuatu topik dengan mudah. Mereka mendapat maklum balas segera dalam proses pembelajaran dan menjimatkan masa pembelajaran murid mahupun guru. Sehubungan itu, murid akan sentiasa bermotivasi menggunakan kaedah ini berbanding kaedah tradisi menggunakan pensel dan kertas.

0 comments:

Post a Comment