Tuesday, 22 November 2011

Simulasi Fizikal

Sebelum membuat eksperimen, kadangkala saya akan memberi penerangan melalui simulasi fizikal mengikut topik yang sesuai. Simulasi Fizikal membolehkan murid memanipulasi sesuatu perkara atau proses yang dipersembahkan di atas skrin komputer. Misalnya melihat kesan campuran kimia, percubaan eksperimen dan sebagainya.
Kelebihan penggunaan perisian instruksional simulasi ialah menjimatkan masa serta melibatkan murid secara terus dan aktif.

0 comments:

Post a Comment